Publikování

 

Úlohy tohoto tématu připravené programem Zoner jsou nabízeny v „Roletovém menu Publikovat“ záložky „Správce“. Všechny jsou přístupné po „Označení (Vybrání)“ alespoň jednoho obrázku.

 

 

Nabídka jednotlivých úloh je rozdělena do několika částí:

·         promítnutí obrázků ze složky a zisk „Tapety“ pro úvodní okno operačního systému Windows

·         vše pro tisk a export obrázků

·         tvorba obrázku z několika snímků (panoráma, 3D obrázky, HDR)

·         obrázky a internetová síť

·         prezentace a jejich uložení na CD nebo DVD - (sem bych přesunul úlohu „PDF_promítání…“)

Díky rozsáhlosti (množství funkcí a zadávaných parametrů) některých z připravených úloh je komunikace s uživatelem rozdělena do několika „Dialogových oken“, která na sebe navazují. Lze z nich kdykoliv vystoupit a vrátit se o krok zpět (někdy raději na začátek J).

 

Promítnout obrázky

Nejjednodušší možností prezentace obrázků v nastavené složce je:

·         „Vybrat“ první

·         spustit „Celoobrazovkový režim“

·         stisknout klávesu F3

·         posun na další obrázek je pomocí kurzorových kláves

 

 

 

 

Pokud chceme zvýšit atraktivitu, použijeme úlohu „Promítnout s nastavením…“.

Zobrazené „Dialogové okno“ se šesti záložkami poskytuje řadu funkcí, jak připravených možností dosáhnout:

·         hudební doprovod (formát *.mp3, *.wav, *.wma)

·         přechodové efekty

·         forma „Záhlaví a zápatí

Svá pečlivě připravená nastavení lze samozřejmě uložit a při vhodné příležitosti použít.

 

Tisk obrázků

Své obrázky si nechávám vytisknout u odborníků neboť moje „Inkoustová“ tiskárna díky použité „kartridži“ (pouze jedna pro všechny barvy), je pro toto využití nevhodná – především pro vysoké náklady na jeden obrázek. Zaměřím se proto na přípravu obrázků pro minilab. Osobně si nechávám tisknout obrázky u fy Fosh v „Olympusu“ na České ulici v Brně.

Barevné úpravy provedu podle „od oka kalibrovaného“ monitoru:

·         od firmy jsem dostal „kalibrační obrázek“

·         z jejich www stránek jsem si stáhl jeho „elektronickou“ verzi

·         porovnáním jsem „lehce“ upravil barevné zobrazeni na monitoru

Nejdůležitější údaje pro tisk jsou:

·         geometrické rozměry obrázku

·         kvalita tisku „DPI (Dot Per Inch) – počet bodů na palec

·         kvalita a typ papíru

 

Příklad:

·         tisk „Euro formátu“ 15 x 10 cm

·         kvalita tisku 320 DPI

 

Postup:

·         obrázek oříznu v poměru 3 : 2, rozměr v px by neměl být menší než 2000 x 1400

·         spustím úlohu z „Roletového menu Editoru Upravit→Změna rozměrů…“

·         „Dialogovém okně“  nastavím následující funkce a jejich parametry

 

·         hodnotu Doostření“  volím podle toho, jak se „Převzorkováním“ změnila velikost obrázku v px

·         tiskové rozměry volím o 4 mm větší než je základní rozměr (lze je získat na www.fosh.cz )

·         nezapomeňte deaktivovat funkci „Zachovat proporce“

·         nakonec stiskněte tlačítko „OK“ a obrázek uložte, doporučené formáty jsou *.jpg nebo *.tif - každý minilab je umí bez příplatku zpracovat

 

Export obrázků z této úlohy je možný pouze do formátu *.pdf (Portable Document Format), po zadání funkcí a parametrů v následujícím „Dialogovém okně“:

 

 

Export obrázků do formátu *.pdf asi nebude běžnou úlohou, spíše použijeme možnost „konverze“ do jiného formátu. Tato činnost je umožněna úlohou, kterou spustíme z „Roletového menu Editoru Soubor→Uložit jako…“.

Cílový formát si vybereme ve spuštěném „Dialogovém okně“ úlohy volbou z „Textového pole typu Seznam→Uložit jako typ:“. K dispozici jsou tyto formáty:

·         ZSoft Corporation (*.pcx)

·         CompuServe GIF (*.gif)

·         Tagget Image File (*.tif)

·         Windows Bitmap (*.bmp)

·         WordPerfect Graphics (*.wpg)

·         Truevision Targa (*.tga)

·         File Interchange Format (*.jpg)

·         Portable Network Graphics (*.png)

·         Zoner Bitmap Image (*.bmi)

·         JPEGXR/HD Photo (*.hdp)

Typ formátu volíme s ohledem na další použití obrázku – každý formát má své specifické vlastnosti. Na příklad *.png používá „bezztrátovou“ kompresi, neumí však přenést vložená EXIF data obsažená v původním, třeba *.jpg obrázku. Volby „Uložit do:“ jsou známé, shodné s nabídkami operačního systému. Implicitně je nabízena složka, kterou máme zvolenu v „Nastavení“ programu Zoner.

V navazujícím „Dialogovém okně“ (po potvrzení tlačítkem „Uložit“), určíme „barevnou hloubku“ a možnost zápisu EXIF informací.

 

 

 

 

V ukázkách byly nastaveny parametry „Truecolor (24 bitů)“ – 8 bitů na barevný kanál a „Pouze obrazové informace (sRGB)“ – uložený obrázek bude obsahovat pouze obrazové informace v určeném „barevném prostoru“. V EXIF jen datum a čas, kdy byl obrázek uložen.

Pozornost je nutno věnovat formátům používajícím „ztrátovou“ kompresi např. *.jpg. Několikerým ukládáním téhož obrázku, (např. dílčích úprav), ztrácíme  část kvality původního snímku. Proto při rozsáhlých úpravách, které vyžadují postupné ukládání, nejprve jej uložíme do vhodného formátu (osobně mám v oblibě *.tif), obrázek upravíme a jako „třešničku na dortu“ uložíme třeba do původního formátu *.jpg.

Ostatní nabízené úlohy tohoto oddílu mají svá specifická, ne běžná využití. Jejich zpracování při troše cviku vede k dobrým výsledkům. Metoda „pokus – omyl“ učí efektivně J!

 

Úlohy dalšího oddílu začínají tvorbou „Panoráma…“. Tato jest dostatečně probrána v U3V – není co podstatného dodat, snad jen:

·         používejte stativ

·         přesah snímků volte raději větší 30 ÷ 50%

·         pokud možno používejte na přístroji režim „M“ (manuál s nastavením hodnot expozice podle „průměrového“ měření scény)

·         nemá-li přístroj tuto možnost, „uzamkněte namáčknutím spouště“ nové nastavení expozice

·         při kompozici celkového obrázku se vyvarujte příliš rozdílných expozičních podmínek zvláště navazujících snímků – některé speciální programy pro tvorbu panoramatických obrázků možnosti dodatečné korekce nabízejí

 

·         nebojte se experimentů při zadávání „vlastních spojovacích bodů“ mezi jednotlivými snímky a  hodnot „EQ 35 mm ohniskové vzdálenosti“

 

·         veškeré úpravy obrázků provádějte až po „složení“, „Ořez“ nakonec

 

„3D obrázky…“ mne příliš nenadchly, už představa pro mne dvou „brejliček“ na nose, odrazuje. O technologii „HDR…“ již na těchto stránkách byla řeč, opravdu stojí za využití, zvláště pokud fotografujete do formátu RAW.

 

Zpracování oddílu „Fotografie a Internet“ by vyžadovalo „tlustou knihu“ (možná i několik J)! Pokusím se pouze o několik poznámek.

K vystavení obrázků na osobních „Webových stránkách“ připravili programátoři Zoneru několik jednoduchých šablon generujících HTML kód pomocí úlohy „Vytvořit galerii HTML…“. Je potřeba zvážit, zda možnosti nabízených šablon splňují naše představy. Pokud ne, musíme si aplikaci v HTML kódu napsat sami…

Vytvořenou „Galerii“ je potřeba přenést na „své“ stránky pomocí „klienta“ FTP (File Transfer Protocol). Pokud nepoužíváte nějaký „svůj  osvědčený“ (osobně používám FTP z „Total Comanderu“), je Zonerem nabízený „Uložit přes FTP…“ použitelný.

Nejprve je nutné „Přidat FTP připojení…“ vyplněním všech dat v „Dialogovém okně“, které se objeví po stisknutí stejnojmenného tlačítka v úvodním dialogu. Pak už jde vše lehce, záleží jen na přenosové rychlosti v navázaném spojení se serverem Vašeho poskytovatele služby.

 

Pokud si nechceme vytvořit své vlastní WWW stránky, je výhodné pro sdílení obrázků s přáteli využít zdarma služeb některých serverů, s nimiž se v poslední době „roztrhl pytel“- Google iDNES.cz a jejich „Rajče“ i mnoho dalších. Každý nabízí trochu jiné způsoby a možnosti prezentace obrázků i rozdílné způsoby komunikace uživatele se serverem. Stačí si jen vybrat ten, pro nás nejvýhodnější J!

Úloha „Odeslat e-mailem…“ je tak trošku „odloženým dítětem“, zabývá se přípravou obrázků před jejich odesláním pomocí elektronické pošty. Při této činnosti je zapotřebí uvědomit si několik základních skutečností:

·         elektronická pošta byla vyvinuta pro přenos „textových zpráv“

·         použité přenosové protokoly POP3 a SMTP nejsou příliš vhodné k přenosu „multimediálních“ příloh

·         každá z těchto příloh musí být proto kódována pomocí „base64“, což zvětší její původní velikost cca o 15% podle typu přílohy (i dokument ve Wordu je kódován – používá totiž specifických formátovacích znaků)

·         „poštovní servery“ jsou schopny přenést pouze omezenou velikost celého souboru – v praxi určitě do 5 MB (některé i více)

·         jakákoliv další komprese např. pomocí metody ZIP, je u obrázků formátu *.jpg neúčinná

K využití pro tyto účely se tak jeví výhodnou již popsaná úloha z „Roletového menu Editoru Upravit→Změna rozměrů…“, kde si obrázek „převzorkujeme“ na vhodnou velikost. Pokud potřebujeme poslat větší soubor (do 100 MB), lze zdarma využít služeb serveru www.uschovna.cz Pro ostatní „otesánky“ zbude již jen obálka s CD nebo DVD nosičem J

 

Pomocí úloh v posledním oddílu lze vytvořit rozsáhlejší prezentaci a uložit ji na media CD/DVD nebo do souboru formátu *.pdf.

V první fázi vytváření prezentace je potřeba najít vhodné obrázky a uložit je do zvláštní složky. Výhodou je použít již popsaného „oznámkování“ obrázků, pomocí filtru je vybrat a uložit do připravené složky.

Dalším úkolem je určení pořadí předvádění. Použijeme specifický způsob „seřazení“ obrázků ve složce – v záložce „Správce Panelu nástrojů Průzkumníka“.

 

 

Správné pořadí pak určíme „přetažením náhledu“ na určené místo pomocí myši (klikneme na náhled levým tlačítkem myši, držíme a posuneme na vybrané místo). Následně je potřeba nastavené pořadí „zafixovat“, abychom jej zachovali i v jiných programech např. při „vypalování“ na CD nebo DVD nosič. Všechny programy pod operačním systémem Windows totiž implicitně řadí „podle jména“, využijeme tuto skutečnost a seřazené obrázky přejmenujeme pomocí úlohy spuštěné z „Roletového menu záložky Správce Organizovat→Hromadné přejmenování…“.

 

V uvedené části „Dialogového okna“ nastavíme potřebné parametry a funkce úlohy. V příkladu je k určení pořadí využito „Počitadlo“.

Do „Textového pole typu Seznam Jméno souboru:“ (uvádí minimálně 10 posledních), zapíšeme charakteristické jméno pro prezentaci, dále znak _ a správnou syntaxi zápisu pro „Počitadlo“ pomocí „Formátovacího řetězce“ z nabídky po stisku již známého tlačítka . Lze volit i jiné možnosti zápisu „jména obrázku“, uvedený se jeví jako výhodný. „Příponu“ souboru, která charakterizuje jeho formát nikdy neměňte a použijte zvýrazněný znak z obrázku, který je ostatně implicitně nabízen „{E}“!

Parametry „Počitadla“„Začátek:“ a „Krok:“ jsou jednoznačná. V parametru „Číslic:“ zadáme vlastně jejich počet. Vždy je nutné volit počet číslic o jednu vyšší než je počet obrázků. Příklad – je-li maximální množství obrázků ve složce 99, volím počet číslic 3. Rozsah počitadla bude 001 ÷ 099 (při nastaveném začátku 1 a kroku 1). Po přejmenování souborů nezapomeňte „Uživatelský“ způsob řazení opět vrátit na „Jména“, (Zoner si pamatuje)!

Všechny obrázky je výhodné doplnit o textové informace, které jej popisují tak, jak již bylo popsáno v oddílu  o „Informacích“!

S takto sestaveným „základem“ lze již „téměř hravě“ vytvořit jakoukoliv, v nabízených úlohách připravenou, prezentaci.

 

 

Tato úloha pomáhá vytvořit jednodušší, dobře použitelnou prezentaci obrázků.

Postup:

·         podle již popsaných postupů vytvoříme zvláštní složku s vybranými obrázky, seřadíme je, přejmenujeme a doplníme popisy do EXIF

·         všechny obrázky „Vybereme“ a spustíme popisovanou úlohu v „Roletovém menu Publikovat“ záložky „Správce“

 

·         aktivujeme funkce tak, jak je naznačeno v obrázku úvodního „Dialogového Okna“ – na CD (DVD) nosič se přidá „Prohlížeč obrázků vybavený Panelem nástrojů s Náhledy“, (příjemce prezentace nemusí být vybaven žádným prohlížečem)

·         dle vlastního uvážení volte funkci „Spustit automaticky promítání“ – doporučuji využít

·         zvolte „Interval pro promítání“ s ohledem na množství zobrazovaných textových informací

„Prohlížeč“ můžeme ovládat i „manuálně“ pomocí zobrazených nástrojů

 

Stiskem tlačítka  vyvoláme následující „Dialogové okno“, umožňující volby:

·         „Vypálit…“

·         „Uložit obsah CD/DVD…“

·         „Uložit ISO soubor…“

 

Z Internetu jsem si „stáhl“ zdarma použitelný

 

Program vytvoří „virtuální CD/DVD – ROM mechaniku“ umožňující „přehrát“ vytvořené soubory ve formátu *.iso – jsou to vlastně „obrazy“ dat vypálených na CD/DVD.

Doporučuji proto následující postup. Nejprve zvolím možnost  „Uložit ISO soubor…“. V následujícím Dialogovém okně“

zvolím „jméno“ souboru v “Textovém poli Jmenovka média:“ – k dispozici máme pouze 11 znaků ( zapíší se velkými písmeny). Stiskneme tlačítko  a v následném známém dialogu určíme, kam má být soubor uložen. Po potvrzení se soubor ve formátu *.iso podle mezinárodní normy ISO 9660 uloží a výsledek naší práce si za použití již zmíněného „démona“ můžeme prohlédnout.

Pokud jsme spokojení, soubor *.iso smažeme a prezentaci, pokud její velikost nepřesáhne 600 MB. „vypálíme na CD-R(RW)“. Pokud je větší, použijeme nosič DVD lhostejno zda  + nebo – R. Velikost souborů s obrázky najdete v „systémovém řádku Průzkumníka“ (poslední řádek okna Zoneru dole), ihned po „Vybrání“ všech obrázků v prezentaci.

V předchozím obrázku je informace o tom, že :

·         je vybráno 26 objektů v celkové délce 12 MB

Pokud se Vám zdá, že velikost datového souboru pro CD je doporučena malá, je potřeba vzít v úvahu, že systémové informace, které se na nosič přidávají a „Prohlížeč“ mají nezanedbatelnou velikost (o kvalitě „vypalovačky“, kterou v PC máte, nemluvě).

 

 

Tuto možnost lze využít v případech kdy:

·         používáme k „vypalování“ specializovaných programů např. NERO

·         nevyužíváme ke kontrole výsledku kompilace služeb „démona“

Postup:

·         nejprve si vytvoříme zvláštní složku

·         pomocí následujícího „Dialogového okna“ ji určíme  jako cílovou pro proces ukládání -  pomocí známého dialogu spuštěného tlačítkem s ikonou

·         stiskem tlačítka „OK“ se soubory začnou ukládat, průběh procesu je zobrazován na „bargrafu“

·         kontrolu kompilace před „vypálením“ lze provést např. z „Průzkumníka Windows“ spuštěním souboru start.exe, který najdete ve dříve určené složce spolu s ostatními soubory určenými k „vypálení“ na CD/DVD nosič

 

 

Postup:

·         nejprve je potřeba přesvědčit se, zda-li jsme při instalaci programu Zoner nezapomněli instalovat i potřebné „Ovladače“ pro svoji „vypalovačku“

·         pokud si nejsme jisti, stáhneme a instalujeme je z portálu www.zoner.cz/podpora/ovladace.asp  - z uvedené adresy je též možno získat  odkaz na www adresu, ze které lze stáhnout a nainstalovat nejnovější DNG konvertor nutný ke konverzi formátu RAW od různých výrobců fotopřístrojů

·         zasuneme prázdné“ CD/DVD medium do mechaniky a chvilenku počkáme až se inicializuje

·         spustíme úlohu „Vypálit…“ a v následujícím „Dialogovém okně“ určíme „jmenovku“ nosiče (k dispozici je opět pouze 11 znaků) a „rychlost vypalování“, volíme z nabídky vždy tu nejmenší – nic nemůžeme vědět o kvalitách CD/DVD mechaniky v PC toho, komu nosič dáme

 

·         po stisku tlačítka „Vypálit“ proces započne, o jeho průběhu jsme informování graficky pomocí „bargrafů“ a textovými informacemi v dolním „Textovém poli typu TEXTAREA“

·         výsledek bude skvost, zvláště když si uděláme pěkný obal na CD/DVD nosič třeba s použitím šablon Zoneru

 

 

Nabízená úloha umožní vytvořit rozsáhlou prezentaci obrázků, uložit ji na DVD nosič a zobrazit ji na TV přijímači pomocí DVD přehrávače běžných vlastností nebo na PC pomocí programu „Windows Media Player“, který je součástí operačního systému Windows XP.

Hlavní rozdíly oproti již popsané úlohy

·         vytvoření samostatných částí („Série“) a „Menu“ k ovládání  prezentace

·         nabídka velkého množství „přechodů“ a několika „způsobů“ promítnutí obrázku  (Pan&zoom efekt) – s možností nastavení pro každý obrázek zvlášť

·         samozřejmostí je možnost přiřadit ke každému obrázku „Titulky“ („Nadpis a Popis“), buď vlastní nebo z EXIF pomocí „Formátovacího řetězce“

·         individuální nastavení délky přechodu a doby zobrazení

·         každá Série“  může mít svůj jedinečný zvukový doprovod, podporované formáty jsou: *.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma

 

Úvodní „Dialogové okno“ po vybrání jednoho obrázku:

 

Parametry obrazu pro běžné TV přijímače:

·         TV Norma „PAL“

·         poměr stran 4:3

·         pokud má TV přijímač CRT obrazovku, volte „Prokládaný režim“

·         nastavení „Potlačit chvění obrazu:“ není podstatné, závisí na kvalitě TV

·         „Pokrytí obrazu:“ osobně volím 80%, aby titulky nezasahovaly do obrázků

·         „Okraj titulků:“ -  ze zkušenosti 5%

Parametry „Menu“:

·         „Nadpis:“ s volbou typu a velikosti písma ze „systémové“ nabídky

·         „Obrázek na pozadí:“ nepovažuji za vhodný zvláště při větší složitosti menu

·         „Způsob vsazení:“ z nabídky Textového pole typu Seznam“ volím naznačený

·         „Barva pozadí a výběru“ volím tradiční, jinak dle libosti

·         „Stín pod obrázky:“ volím úměrně k barvě pozadí

 

„Styl menu:“ zvolíme podle rozsahu prezentace. V nabídce „Textového pole typu Seznam“ máme na výběr:z řady  „1 x 1 ÷ 2 x 8“ – první číslo je počet „oddílů“ a druhé číslo je „počet sérií“. Jedná se pouze o grafickou podobu, ve skutečnosti z menu volíme pouze určitou sérii! Každá série obsahuje řadu obrázků příslušných k tématu, které jsme určili v jejím názvu. Rozhodující je, aby se prezentace na DVD nosič „vešla“. Pro představu – sada obrázků z předchozího příkladu v celkové velikosti 12 MB, doba trvání jednoho obrázku 5 s, každý s jednoduchým přechodem v délce 1 s,  minimálními titulky vyjde cca na 120 MB.

Příklad pro „Styl menu“ 2x8

 

„Nastavení série“:

·         „Jméno série:“ – zvolíme název, typ a velikost písma

·         „Obrázek v menu:“ – ve známém dialogu určíme k němu „cestu“

 

Spodní část „Dialogového okna“ obsahuje:

·         aktuální počet souborů a jejich délku v obrazové stopě

·         tytéž informace ve zvukové stopě

·         ovládací tlačítka pro přechod na další dialogová okna

 

 

 

·         tlačítka pro „uložení“ (4),  „načtení“ (2+3) nebo vytvoření „nové“ (1) úlohy

Vytváření zvláště rozsáhlejší prezentace je činnost časově značně náročná. Je tedy výhodné si někam uložit již vytvořenou část a po čase se zase k ní vrátit a pokračovat v započatém díle. Nastavení celé prezentace nebo její části se ukládá do speciálního souboru *.zvs. Soubor není možné „přehrát“, obsahuje pouze odkazy na jednotlivé obrázky a nastavené funkce. Doporučuji soubor pojmenovat jménem prezentace a uložit  jej do složky obsahující související obrázky.

V následujícím „Dialogovém okně“ k jednotlivým obrázkům zvolené série přidáváme přechodové efekty, titulky, lze zadat délku přechodového efektu a délku zobrazení obrázku.

Nejprve je nutné do zvolené série přidat obrázky pomocí tlačítka . Pokud máte obrázky pečlivě připravené (jak jsem již popsal), jde to rychle, v dialogu po „kliknutí“ na tlačítko lze vybrat a přidat všechny obrázky do série najednou (po stisku tlačítka „Otevřít“. 

Ve zvolené sérii vybereme první obrázek a v „záložce „Obrázek“ nastavíme první část podmínek jeho zobrazení:

·         „Způsob vsazení:“ z nabídky lze zvolit

·         „Barva pozadí:“

·         „Přechodový efekt:“ v nabídce je k použití několik desítek efektů

·         „Délka zobrazení:“ a „Délka přechodu:“ (s)

·         Nadpis:“  a „Popis:“, kde lze s výhodou využít informace obsažené v EXIF pomocí „Formátovacího řetězce“ - i ten lze podle přání upravovat viz v příkladu zvolený {D} („Popis“) - má při zadávání do pole implicitní zápis {D#P}, ve výsledku by se objevilo slovo „Popis:“ následováno daty příslušného pole databáze

·         typ písma určím ze systémové nabídky, (pro nadpis je můj oblíbený „Lucida“, pro popis „Palatino“)

·         velikost písma je odvislá od „počtu řádků“ textu a dříve nastavených hodnot pro „Pokrytí obrazu:“ a „Okraj titulků:“ – věren předchozímu nastavení doporučuji při „jednořádkových textech“ velikost pro nadpis max 24, pro popis max 20

·         tlačítko  v okně s náhledem obrázku „přehraje“ nastavenou sekvenci aktuálního obrázku

·         v záložce „Pan&zoom efekt“ nastavím použitelné parametry pro vhodné typy obrázků v příkladu jsou to obrázky č. 2 a č. 4, kde z nabídky byl zvolen

:

zvýrazněný efekt s implicitně zadanými parametry - nabídka možností:

Efekt vlastně „promítne“ obrázek postupně jako ve filmu v délce, kterou jsme určili v předchozím dialogu

·         tlačítko  je i zde funkční

·         stejným způsobem postupujeme u všech obrázků v sérii

 

V dalším postupném „Dialogovém okně“ specifikujeme případný zvukový doprovod k sérii a jeho vazbu na „obrazovou stopu“.

 

Nejprve opět pomocí tlačítka  určíme cestu ke zvolenému hudebnímu doprovodu a vložíme ji do série. Vazba na „obrazovou stopu“ je nastavena – „Oříznout zvukovou stopu“. Po jejím nastavení jsme o výsledku informováni ve spodní části „Dialogového okna“ a u jména skladby – upravená / skutečná délka. Toto nastavení berte prosím pouze jako ukázku. V praxi by bylo výhodnější upravit délku zvukového doprovodu v externím „zvukovém editoru“ o něco málo větší, než je délka „obrazové stopy“ a zvolit vazbu „Přizpůsobit délku obrazové stopy délce zvukové stopy“. Zvolená funkce pak „přepočítá“ délku promítání všech souborů tak, aby byla stejná, jako délka zvukové stopy.

 

Provedené změny uložíme do souboru *.zvs a postoupíme do závěrečného, již známého  „Dialogového okna“, ve kterém vytvořenou prezentaci (její parametry se „načtou“ ze souboru *.zvs) připravíme „ke konečné kontrole“ posléze pak k „vypálení“ na DVD nosič. První část celé operace Rendering (interpretace), je matematicky velice náročná, podle délky prezentace může trvat i více než hodinu. Vypněte veškeré „Šetřiče“ obrazovky a obrňte se trpělivostí – zde se nejvíce projeví, jak mnoho jsme šetřili na HW vybavení vlastního počítače J!

 

Mám vyzkoušen následující postup:

·         ve složce, kde mám všechny obrázky k prezentaci, vytvořím novou třeba DVD

·         spustím   a po skončeném „Renderování“ jej uložím pod jménem prezentace do vytvořené složky

·         k poslední kontrole využiji služeb již popsaného „démona“, před jeho použitím neuzavírám program Zoner

·         pokud jsem spokojen s výsledkem, spustím , jako cíl určim vytvořenou složku, do ní se pak uloží soubory vytvořené pomocí procesu „Rendering“ – najdete je v pomocné složce (vytvořené programem).s názvem VIDEO_TS

·         všechny soubory ve složce VIDEO_TS „vypálím“ ve svém externím programu NERO, který zaručí jejich správné seřazení na nosiči tak, aby je můj „letitý“ přehrávač vůbec našel…

·         k vypalování je volba nejmenší rychlosti samozřejmostí

Pokud nepoužíváte popsaného „démona“, lze volit  funkci „Kopírovat složku VIDEO_TS…“. Po procesu „Rendering“ a uložení patřičných souborů do uvedené složky je můžeme „přehrát“ před „vypálením“ pomocí programu Windows Media Player, který je součástí operačního systému WindowsXP.

 

 

 

 

Nabízená úloha umožní vytvořit velmi jednoduchou menší prezentaci obrázků. Formát *.pdf zaručuje její správnou interpretaci na počítačích pracujících pod různým operačním systémem. Počítače však musí mít nainstalován program „ADOBE Reader“ umožňující soubory tohoto formátu prohlížet. Není to žádný problém, firma ADOBE jej poskytuje zcela zdarma. V současné době lze z www.adobe.com  získat prohlížeč ve verzi 9.3 i v češtině. Využitelnost programu je velká, v poslední době je téměř pravidlem, že dokumentace k výrobkům je šířena pouze v uvedeném formátu.

Příprava prezentace je stejná jako u předchozích:

·         vybereme obrázky do zvláštní složky

·         seřadíme pomocí úlohy „Hromadné přejmenování…“

·         vybereme a spustíme úlohu „PDF_promítání…“

 

Zobrazí se  „Dialogové okno“ s možností nastavení všech parametrů úlohy.

 

Význam a způsob zadávání parametrů je obdobný jako v předchozí úloze:

·         jednotlivě ke každému obrázku

·         pro skupinu

·         pro všechny najednou

Funkce „Nastavení:“ s možností jeho uložení má vliv pouze na parametry v tomto dialogu, nemá žádnou souvislost s uvedenými možnostmi  v předchozí úloze.

 

 

 

 

 

Nabídka použitelných efektů přechodu je mnohem skromnější:

 

K prezentaci lze připojit zvukový doprovod, podporované formáty jsou: *.mp3, *.mid, *.wav, *.aiff, *.au. Délku zvukové stopy si musíme sami upravit v externím zvukovém editoru na „vlastnoručně“ spočítanou délku obrazové stopy ( zvukovou stopu volte „o malinko“ větší).

Závěrečné již uvedené „Dialogové okno“ je vyvoláno stiskem tlačítka „OK“ a umožní nastavení parametrů pro export do formátu *.pdf. Ve většině případů vyhoví nastavení, které získáme stiskem tlačítka .

 

 

 

 

                                                                                              26.1.2010

 

Vážení a milí!

 

Celé moje desetidílné povídání bylo vedeno myšlenkou usnadnit Vám první kroky při používání programu Zoner Photo Studio 12 ve verzi Profesional.

Pokud jste dočetli až do tohoto místa a posléze jste se nerozhodli odstranit jej z počítače, získali jste můj obdiv a patří Vám vřelý dík!

 

 

                                                                                              Josef Brázda