Nástroje editoru – efekty

 

Program Zoner poskytuje řadu efektů působící buď na celý snímek nebo na předem vybranou část. Použitý efekt téměř vždy zásadním způsobem změní charakter snímku, jeho využití je ve 100% případech závislé pouze na vůli a záměru uživatele. Nelze tedy dát nějaký všeobecný návod k použití – nejlepších výsledků dosáhneme metodou pokus – omyl.

V programu je možné využít pro tyto účely i „Zásuvné moduly“ od jiných firem tzv. „Filtry 8bf“. Nejznámější jsou od fy ADOBE – nejsou však zadarmo L. Osobně občas používám a mám nainstalovaný balíček od fy Harrys, který je volně použitelný. Je nutné v programu Zoner v „Menu→Nastavení→Možnosti→Zásuvné moduly“ uvést k němu cestu např.:

 

 Většina efektů pracuje s tzv. „Vrstvou“, jejíž obsah je při spuštění nástroje shodný s obsahem původního snímku nebo jeho výběru. Pomocí „Dialogových oken“,  která jsou u každého efektu jiná, nastavíme parametry efektu, které ovlivní nyní aktivní vrstvu. Prolnutí vrstvy s původním podkladem lze nastavit pomocí parametru „Krytí vrstvy:“. „Vrstva“ sama o sobě má řadu možností ovlivnění charakteru svého obsahu („Režim:“). Pokud je výsledek srovnatelný se záměrem, stiskneme tlačítko „Použít“. Platí však omezení. Program Zoner umožňuje použití pouze jediné „Vrstvy“! Kombinujeme-li několik efektů, což je možné, používá aktivní „Vrstva“ jako podklad ne původní obrázek, ale ten, na který byl uplatněn předchozí efekt.

 

 „Dialogové okno Vrstva“:

 

 

 

 

 

Některé efektové nástroje lze spouštět z „Menu Editoru – Efekty“:

 

Z „Levého svislého panelu nástrojů Editoru“  lze spustit:

·               „Přechodový filtr“

·               „Droste efekt“

 

Často využívaným efektem je „Přechodový filtr“. Je známý již z „analogové“ fotografie, kdy se používala na objektiv nasazená různobarevná skla, někdy pouze s barevnými okraji s měnící se sytostí barev směrem ke jeho středu. Cílem efektu je zdůraznit „náladu“ obrázku.

Jako příklad využití uvedu – „Pohroma se blíží na park v Rajhradě“ (nic se samozřejmě nedělo byla souvislá nízká oblačnost):

 

 

Nástroj spustíme a klikneme levým tlačítkem myši do obrázku. Zobrazí se „Záměrný kříž“ s již známými „čtverečky“ (lze nastavit polohu, směr působení, šíři přechodu) a  „Dialogová okna efektu a vrstvy“. Dalším parametrem efektu je barva, kterou lze zvolit  pomocí dalšího „Dialogového okna“ kliknutím na tlačítko (má místo nápisu zobrazenu zvolenou barvu) nebo „nasátím“ barvy z obrázku pomocí „kapátka“. „Šíři přechodu“ lze také zadat „ručně“ do „Textového pole“.

Parametry „Vrstvy“ jsou:

·         „Režim:“ „Násobit“

·         „Krytí vrstvy:“  66%.

 

Detail „Dialogového okna“ efektu (jsou nastaveny jiné parametry než v příkladu):

 

 

V detailu jsou uvedeny možnosti „Nastavení:“. Pokud v odpovídajícím poli není žádný údaj, platí určení barvy takové, jak již bylo popsáno. Zvolíme-li jednu z pěti přednastavených barev, je určující a zobrazí se v poli „Nastavení:“.

 

Výsledkem je následující obrázek:

 

 

 

 

 

 

 

Použití jednoho efektu z balíčku od fy Harrys – „Tornádo nad parkem…“

 

 

 

 

 

Příklad použití „Droste“ efektu:

 

 

Kreativita při využívání efektů je téměř nekonečná…!