Zoner PhotoStudio 12 – edice: Profesional

 

 

Úvod

 

Rok s rokem se sešel a Zoner přišel s novou aktualizací své „vlajkové lodi“ v pořadí již s číslem 12.

Co je nového? Přibylo několik nových funkcí u některých z minulých verzí došlo k přepracování s cílem usnadnit a zvýšit kvalitu jejich použití (některé zatím nalezené „vychytávky“ opravdu potěší).

Zásadní změnou je pak sytém práce s obrázky, která velice přispěla k  „robustnosti – stabilitě“ celého programového balíku – systém záložek. Pouhým kliknutím na jednotlivé záložky aktivujeme příslušnou část programového balíku (pozn.: právě aktuální je zvýrazněna).

 

 

Základní prostředí

 

 

Základem je Záložka – Správce, která je aktivována vždy při spuštění programu a  tři hlavní části:

·         Navigátor

·         Průzkumník

·         Okno s náhledem nebo informacemi o „aktivovaném“ (jednou na něj klepneme levým tlačítkem myši) snímku v „Průzkumníku“.

Co chceme mít zobrazeno v této záložce se nastavuje v „Menu→Okna“ (pozn.: mám aktivovány volby „Jeden Průzkumník, Navigátor, Informace“ ). Nastavení je uloženo do zvolené „Systémové“ složky pod „Unikátním“ jménem.

 

Okna „Navigátor a Průzkumník“ jsou spolu programově svázána – složku kterouNavigátoru“ otevřeme, její obsah se v „Průzkumníku“ zobrazí (pozn.: pouze asociované soubory). Vzhled, obsah jednotlivých oken, panely nástrojů, obsah „bublinkové“ nápovědy k náhledům i zápis ve „stavovém“ řádku lze pohodlně měnit v „Menu Nástroje→Možnosti“.

 

Ukázka vzhledu „Správce“ je již výsledkem práce po základním nastavení ve výše uvedeném „Menu Nástroje→Možnosti“ („Každý jen tu svou má za jedinou a všechny krásy světa v ní vidí…“), které se pokusím v hrubých rysech popsat pomocí obrázků získaných pomocí „Snímání obrazovky“ Zonerem nebo externím freewarovým prográmkem MW Snap.

 

 

V informačním textovém poli „Vizuální téma prostředí“ volím „Tmavé“, změnou zápisu hodnot v textových polích nebo posunem táhel nastavím „barevnou Saturaci a Kontrast“ ikon (pozn.:Ikony jsou vlastně tlačítka pomocí nichž se příslušné funkce spouštějí).

Stiskem tlačítka „Nastavit panely nástrojů…“ spustíme dialogové okno, kde aktivací „Zaškrtávacího políčka Zobrazovat“ umožníme příslušné ikony zobrazit. Volbu počtu nástrojů ponechávám zatím beze změn. „Zaškrtávací políčka Velké ikony a Zobrazit popisek funkce vedle ikony“ ponechávám neaktivované.

 

Nastavení „Všeobecné“ mám uděláno tak, jak je uvedeno v následujícím obrázku. Nastavení obsahu informačního stavového řádku je:

 

{NAME#S:"."}{EXT#S:" - "}{FS#P }; {TC#P}; T: {ET}; F:  {F}; ISO: {ISO}; Blesk: {FLASH} ; EV: {CAM_EXPOSITIONADJUSTMENT} ;  f: {FL}

 

(pozn.: celý text je v jednom řádku, pokud Vám syntaxe připomíná zápis v SQL jazyku - nejedná se o náhodnou podobnost ). Obsah textového pole „Editor zvuku“  je vlastně adresou, kde mám na disku svůj používaný (pozn.: žádný není součástí programového balíku).

 

 

„Zobrazení“ Aktivuji „Zobrazit pouze podporované soubory“ ostatní volby ponechávám v „defaultním“ (pozn.: od výrobce) nastavení.

 

Funkci programového balíku „Katalog“ nepoužívám, neuvádím tedy ani možnost jejího nastavení.

 

„Náhledy“

Nastavení je přesně dle uvedeného obrázku.

 

„Popisy náhledů“

Je aktivována funkce „Zobrazovat jména souborů“, a obsah informací při uspořádání „Průzkumníka“ jako „Dlaždice“ pomocí jeho nástroje „Režim zobrazení“ s ikonou.

 

„Editor“

Nastavení je přesně dle obrázku – možnost „Používat kolečko myši pro přechod mezi obrázky“ považuji za nadbytečnou (příliš jsem si zvykl na „Šipky“).

 

„Složky“

 

V dialogu je možné nastavit cesty k obrázkům (systém nabídne sám), k „Systémové“ složce, kterou si vytvořím a pak do ní ukládám svá nastavení a cestu ke složce, kterou programové prostředí nabídne při každém spuštění – volba musí být aktivována v Zaškrtávacím políčku“ (pozn.: tato možnost je nabízena již při instalaci prostředí).

 

„Integrace“

Používám výchozí nastavení.

 

„Správa barev“

Nemám aktivovánu tuto funkci v prvním „Zaškrtávacím políčku“ – není co řešit (pozn.: nepozoroval jsem zásadní vlivy na zobrazení na svém monitoru při uplatňování různých barevných profilů) – využívám ručního nastavení monitoru pomocí kalibračního obrázku v Zoneru („Menu Nastavení→Kalibrovat monitor…“). Pokud připravuji obrázky pro tisk, využívám kalibrační obrázek od fy. Fosh , kde si zadávám práci. Po pravdě řečeno – příliš velkých rozdílů nenacházím, ale tím budou vinny moje oči.

 

„Informace“, „Značky“, „Uživatelské aplikace“, „Certifikáty pro podpis“, „Ostatní“

Používám výchozí nastavení.

 

 

 

 

 

„Formát RAW“

 

Aktivace jednotlivých funkcí je pomocí „Zaškrtávacích políček“ v textovém poli je cesta k e staženému a nainstalovanému konvertoru od fy. Adobe. Odkaz na konvertor je na www.zoner.cz

 

„Filtry“

Aktivace jednotlivých funkcí je pomocí „Zaškrtávacích políček“ jak je uvedeno v následujícím obrázku.

 

„Zásuvné moduly“

Zatím mám nainstalovány své oblíbené -  (jsou zadarmo), od fy. Harrys.

 

„GPS“

 

Osobně využívám funkci „Na mapě v Zoner Photo Studiu“ s možností zobrazování  na www.mapy.cz  - specifikace adresy je z „Výchozího“ nastavení (pozn.: počítač musí být připojen na internetovou síť). Zobrazování sice není tak efektní jako v „Google Earth“, ale plně vyhovuje (pozn.: podle mne je efektivnější).

 

„Okno Průzkumník“

Způsobů zobrazení je několik:

·         Jeden Průzkumník

·         Dva svisle

·         Dva vodorovně

Osobně preferuji první způsob, v ostatních je obrazovka „přeplácaná“ a uživatel snadno ztratí orientaci. Lze sice namítnout, že je to vhodné třeba při tvorbě prezentace z několika zdrojů pouhým „přetažením myší“ – má to ale úskalí – jedná se vždy o „přesun“ nikoli „kopii“!

Nástroje „Průzkumníka“ volím pouze „Vlastní“, jak je uvedeno v následujícím obrázku. Nedoporučuji žádné další (uživatelský panel, ve „Správci“, panel „Akce“ apod). Je potřeba si uvědomit, že jakékoliv úpravy obrázku v tomto okně způsobí jeho nevratnou změnu.

S uvedenými plně vystačíte, na ostatní úpravy máme „Záložku Editor“. „Složku“ také nezobrazuji, pohodlně ji vidím v „Okně Navigátor“.

 

 

„Okno Navigátor“

 

Toto okno téměř vždy využívám v režimu „Strom“ i když jsou možné i jiné, které aktivujeme „kliknutím“ na trojúhelníček v pravém horním rohu „Okna Navigátoru“.

 

Aktivací volíme příslušný režim. Okno se chová téměř plnohodnotně, jako „Průzkumník“  OS Windows.