Zoner PhotoStudio 12 – edice: Profesional

 

Záložka – Prohlížeč

 

Prohlížeč spustíme „kliknutím“ na záložku – máme-li v okně „Průzkumníka“ vybrán náhled obrázku (pozn.: je zvýrazněn), je v „Prohlížeči“ zobrazen.

Nabídka funkcí se řídí buď volbou z „Roletových Menu“ např.:

nebo pomocí nejpoužívanějších nástrojů umístěných v „Nástrojové liště“ – viz následující obrázek:

 

Další možností spouštění funkcí je pomocí „Klávesových zkratek“ uvedených v nabídce „Roletových Menu“ (pozn.: nebudou fungovat při aktivovaném „Roletovém Menu“). Zkratky se jednak dědí z předchozích verzí Zoneru nebo jsou nové u přidaných funkcí, převzaté z operačního systému Windows. Funkce spouštěné z „Nástrojové lišty“ mají pro lepší orientaci „Bublinkovou“ nápovědu.

Způsoby zobrazení obrázku jsou možné snad pro všechny požadavky:

·         Klasicky – jeden obrázek (pozn.: v „Průzkumníku“ označím, aktivací „Prohlížeče“ zobrazím).

·         Prohlížení všech obrázků v navolené složce – (pozn.: stisknu tlačítko v „Nástrojové liště“ s ikonou, nad zobrazeným snímkem se objeví jako filmový pás náhledy všech obrázků ve zvolené složce – kliknutím na náhled snímek se zobrazí – stiskem tlačítka s ikonou přidáme  k prohlíženému obrázku i „Informační panel“ – měl by však být vyplněn J) viz následující obrázek.

 

 

Všechny výše uvedené způsoby zobrazení lze provést v „Celoobrazovkovém režimu“:

·         Jeden snímek – stisknu klávesu „F3“ nebo na liště s „Roletovými Menu“ stisknu tlačítko s ikonou. Aktivuji –li  vedle předchozí ikony získám možnosti dalších změn  tohoto režimu  zobrazení.

 

 

Následující obrázek ukazuje předchozí příklad v „Celoobrazovkovém režimu“ při aktivaci funkce „Schovat panely nástrojů“.

Návrat zpět do „normálního“ režimu:

·         Ťukneme kurzorem myši do horního okraje obrázku – ukáže se lišta s „Roletovými Menu“

·         Stiskneme tlačítko s ikonou.

 

 

 

 

 

Všechny funkce práce v „Celoobrazovkovém režimu“ fungují ve všech záložkách tohoto programového balíku.

 

 

Záložka – Editor

 

Okno „Editor“ slouží k veškerým dostupným úpravám obrázku. Lze jej otevřít i několikrát (pozn.: běžně stačí dva – zkoušel i více bez újmy na stabilitě prostředí). Tuto možnost zvláště oceníme při běžné práci úpravy obrázku, kdy do jednoho editoru vložíme originál snímku, do druhého pak jeho kopii, na které se pak „vyřádíme“. Přechod mezi „Editory“ je rychlý a jednoduchý pouhým kliknutím myši na tlačítka (na obrázku v horní liště). Současně aktivní má zvýrazněný zápis jména otevřeného obrázku.

 

 

Uvedený způsob práce umožňuje i „Záložka –RAW“.

Všechny dostupné funkce jsou vždy přístupné z „Roletových Menu“ (u většiny jsou uvedeny i Klávesové zkratky“) nebo si můžeme některé nejčastější spouštět

z „modifikovatelných“ panelů nástrojů (na předchozím obrázku spodní dva) – u nich je zobrazována „Bublinková“ nápověda s uvedeným názvem funkce (pozn.: pokud si ji v základním nastavení prostředí nevyblokujete J).

 

.

 

 

 

 

 

 

Ukázka „Roletového Menu Efekty“

 

 

Spouštění některých vybraných  úloh (funkcí),  které jsou možné v editoru použít je umožněno z levé svislé nástrojové lišty (pozn.: nedá se upravovat, pokud chceme často prováděnou úlohu spouštět bez Roletového Menu“, modifikujte „Uživatelský Panel“ – klikněte pravým tlačítkem myši do řádku kde je tento panel a přes volbu „Vlastní“ si spouštěcí tlačítko s ikonou vložte ). Ikony tlačítek mají „Bublinkovou“ nápovědu, takže spouštěné úlohy jsou jednoznačně určeny.

Programové prostředí s uživatelem komunikuje pomocí „Dialogových oken“ (pozn.: jedná se vlastně o formuláře, které jsou mnohem přívětivější a jednodušší než ty, které dostáváme např. na finančním úřadě J). Vždy začínáme tlačítkem s Ikonou označující úlohu nebo volbou z „Roletových Menu“, pokračujeme vyplněním hodnot parametrů do textových polí - mnohdy předdefinovaných, takže je pouze změníme. Lze se setkat s různými typy „Zaškrtávacích políček“, která můžeme aktivovat tak, aby úloha splnila to, co od ní očekáváme. Počet ovlivňovaných parametrů závisí na složitosti úlohy, kterou děláme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Levá svislá nástrojová lišta.

 

 

 

 

Příklad „Dialogového okna“ pro úlohu „Obdélníkový výběr“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad složitějšího dialogu při úloze – „Vložení textu do obrázku“

 

 

Žádné velké úskalí se tu neskrývá, snad jen - nelze použít klávesu Enter, pokud chceme do textového pole typu „Text“ napsat delší text s „odřádkováním“, je nutné použít známý „Wordovský fígl“ Ctrl+M (samozřejmě to platí pro všechna textová pole tohoto typu).

Dialog „Nastavení:“ (pozn.: „Textové pole Seznam“je téměř ve všech „Dialogových oknech“ ) nabízí v základních funkcích volbu „Výchozí nebo Poslední použité“, kde první možnost je dle nastavení od výrobce, druhá možnost jsou všechny parametry nastavené při posledním použití úlohy. Další možnost je si použité parametry uložit stiskem tlačítka s ikonou diskety pod svým jedinečným jménem a nemusíme parametry při vyvolání úlohy se „Svým nastavením“ měnit.

 

 

 

 

Výše uvedený obrázek  ukazuje nastavené parametry pro rozměry obrázku v „Euro Formátu“ (15x10 cm), který chci nechat vytisknout na „fotolabu“ fy Fosh na České v prodejně OLYMPUS-u.

Novinkou této verze je možnost specifická nastavení exportovat a importovat pomocí systémových souborů *.zpf (lze si tedy svá vlastní nastavení vyměňovat s přáteli – využívajících tentýž program). Import a export  se dělá přes „Menu Nastavení→Správa a nastavení filtrů…“. Následující obrázek ukazuje jednoduché „Dialogové Okno“, kde po stisku příslušného tlačítka nastavíme při exportu jméno souboru a kam jej chceme uložit, při importu pak cestu odkud.

 

 

Záložka – RAW

 

Obrazový formát RAW je v poslední době stále populárnější i mezi „fotografy – amatéry“ jednak pro jeho nespornou kvalitu, ale i díky výrobcům, kteří umožňují tento formát uložit na paměťové medium i u „kompaktních“ fotopřístrojů vyšší třídy (pozn.: do této doby to byla pouze výsada „zrcadlovek“) - formát nabízejí i někteří výrobci Scanerů.

Zobrazení a editace souborů RAW je v současné verzi Zoneru zcela (a k lepšímu) oproti minulé verzi přepracována.

 

 

 

Základním požadavkem pro využití této funkce je nutnost stáhnout si z internetu nejnovější verzi „Konvertoru RAW/DNG“ od fy ADOBE (odkaz najdeme na www.zoner.cz ) a nainstalovat jej – v „Menu Nastaveni→Možnosti…→Formát RAW“ pak zapíšeme k němu cestu (pozn.: mám aktivovánu i možnost „Povolit zpracování všech bitmapových souborů v RAW konvertoru“, proto mohu zpracovávati i běžné soubory *.jpg). Vyplatí se sledovat „verzi“ konvertoru nejen proto, že je stále zdokonalován, ale jsou rozšiřovány možnosti konverze souborů z různých typů fotopřístrojů od různých výrobců (každý formát RAW je jiný) – na formát DNG přistoupila zatím pouze fy PENTAX)! Pokud by Váš fotoaparát nebyl současnou nejaktuálnější verzí konvertoru podporován, není jiná možnost než instalovat a používat editační program přímo od jeho výrobce.

 

Základní okno záložky RAW

 

Nahoře jsou umístěny již známé lišty:

·         Jméno otevřené složky, jméno otevřeného souboru, možnost otevření dalšího editoru (pozn.: je to trošičku nešikovné, otevře se skutečně základní „Editor“ programu, načteme do něj obrázek a přepneme se do „Záložky RAW“ a můžeme v ní pracovat  se dvěma soubory, jak již bylo dříve popsáno) a možnost volby typu záložky.

·         „Roletová Menu“, práce v „Celoobrazovkovém režimu“, „Nastavení prostředí“ a „Nápověda“.

·         Lišta s nástroji.

Levá část okna je rozdělena na dvě:

·         Horní obsahuje náhledy obrázků v otevřené složce.

·         Dolní – „Historie“ zobrazuje postup a nastavené hodnoty při editaci obrázku a nahrazuje úspěšně čtyři tlačítka „Zpět, Vpřed, O jeden krok zpět, Obnovit“ známé z „Editoru“ (pozn.: kamkoliv se v historii posuneme, zobrazí se editovaný obrázek v této fázi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levá horní část                               Historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostřední část ukazuje upravovaný obrázek do něhož se promítají prováděné změny.

Pravá část okna je rozdělena na tři díly:

·         Aktuální histogram upravovaného obrázku.

·         Pomocný panel pro aktivaci skupin nástrojů editoru dostupných z této části okna.

·         Nástroje editoru s možností modifikace parametrů.

 

 

Obrázek pravé části okna – „Histogram, Pomocný panel pro aktivaci skupin nástrojů, První část  nástrojů“:

 

 

 

 

 

 

Druhá část nástrojů:

 

Pomocný panel pro aktivaci skupin nástrojů:

 

·         Základní nastavení

·         Efekty

·         Nastavení konverze

·         Globální nastavení

·         Všechna nastavení

Obvyklé  použití je „Základní nastavení“ – zbytek se dokončí po „Zpracování“ a „Vyvolání“ v „Editoru“.

Abychom nepřišli o draze zaplacenou výhodu formátu RAW – převodník A/D dat ze snímače je vždy složitější 10 až 14 bitů (pozn.: formát JPG má vždy pouze 8 bitů), je vhodné použít nastavení uvedené na posledním obrázku (pozn.: TIF formát podporuje i zápis EXIF informací).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí část nástrojů:

 

Čtvrtá část nástrojů

 

Po dokončení úprav obrázku v „Záložce RAW“ stiskneme tlačítko „Do fronty“ – náhled označený „Ikonou Fronta“, se zobrazí v levé části okna.  Z „Roletového Menu Fronta“ aktivujeme funkci „Zpracovávat“ – změny se fyzicky uskuteční.  Dokončení práce je signalizováno ikonou diskety v náhledu snímku, stiskneme tlačítko „Vyvolat“ nebo „Do editoru“ (podle toho jak máme nastaveno) a můžeme pokračovat s úpravami snímku v editoru programu Zoner.

 

Jedinečnou vlastností RAW formátu je skutečnost, že původní soubor dat stažený z fotopřístroje  se žádnými úpravami v konvertoru ani v editoru nezmění! Chová se podobně jako „filmový negativ“, takže jej můžeme kdykoliv znovu použít pro pokusy o „vylepšování“. Názor profesionálních fotografů: „Nejlepší snímek je ten, který se nemusí upravovat“!